Logo Rauschert
rauschertEnglishrauschertDeutsch rauschertSzukaj
Illustration
CeramikaTechniczna
TworzywaSztuczne
Podzespoly
EnergiaInzynieria

Fragment polityki przedsiębiorstwa

Rauschert jako wiodący producent technicznej ceramiki, elementów z tworzyw sztucznych, elementów i modułów funkcjonalnych, jako nadrzędny cel strategiczny nadał sobie przewyższenie wymogów klienta oraz zapewnienie całkowitej satysfakcji naszych zleceniodawców. Po bezpieczeństwie naszych współpracowników jakość naszych produktów oraz procesów ma dla nas najwyższy priorytet.

Wszyscy współpracownicy są zobowiązani do przestrzegania prawnych wymogów bezpieczeństwa, wytycznych zawartych w normie jakościowej DIN EN ISO 9001:2008 oraz kodeksu zachowania. Systematyczne zarządzanie energią według normy DIN ISO 50001 jest wdrożone w lokalizacjach niemieckich i będą stopniowo wprowadzane na całym świecie.

Aby nie dopuścić do powstawania błędów w przyszłości naszym celem jest identyfikowanie braków w miejscu ich powstawania i trwale unusięcie ich przyczyny. Dlatego nasze procesy produkcyjne są systematycznie dokumentowane, analizowane oraz optymalizowane. W ten sposób codziennie napędzamy nasz ciągły proces doskonalenia się (KVP / CIP).

Dla ochrony środowiska i zasobów naturalnych obchodzimy się ekonomicznie i rozsądnie surowcami i energią. Odpady są w miarę możliwości utrzymywane na niskim poziomie oraz sortowane i doprowadzone do procesu recyklingu. Spaliny powstające w procesach produkcyjnych są oczyszczane przez dopalanie i systemy filtrujące. Wszystkie procesy produkcyjne są systematycznie optymalizowane pod aspektem wydajności energetycznej oraz bezpieczeństwa. Współpracownicy są motywowani aby zachowywali się przyjaźnie dla środowiska oraz odpowiedzialnie wykorzystywali surowce.

Już na etapie planowania i rozwoju przyszłych produktu zużycie energii jest brane pod uwagę. Firma Rauschert ponadto jest producentem oraz usługodawcą dla specjalistycznych produktów i usług z dziedziny ochrony środowiska, jak np. energetycznie wydajny system zapłonowy do pieców na pellet, instalacje fotowoltaiczne, systemy filtracyjne itp.

rauschertSzukaj    rauschertTargi    rauschertPrasa    rauschertPolityka Przedsiebiorstwa    rauschertWarunki dostaw i zakupów    rauschertImpressum    rauschertCofnij    rauschertProjektUE