Logo Rauschert
rauschertEnglishrauschertDeutsch rauschertSzukaj
Illustration
CeramikaTechniczna
TworzywaSztuczne
Podzespoly
EnergiaInzynieria

Projekt UE

PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ

Krótki opis projektu

 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych w dziedzinie zaawansowanej ceramiki technicznej oraz jej zastosowania do filtracji cieczy.

Celem nadrzędnym projektu jest opracowanie filtrów dyskowych cieczy z zastosowaniem ceramicznego materiału komórkowego oraz wypracowanie nowatorskiej technologii produkcji. Jest to projekt zaplanowany do realizacji w okresie od 1 października 2017 r. do 31 marca 2021 r., w całości na terenie kraju. Założono demonstrację prototypu ceramicznego filtra dyskowego cieczy możliwą do przeprowadzenia dzięki badaniom przemysłowym nad nowatorskim materiałem ceramicznym o strukturze komórkowej. Z kolei dzięki pracom rozwojowym możliwe będzie opracowanie rozwiązania odpowiadającego na konkretne potrzeby rynku.

Projekt zakłada wykorzystanie nieobecnego wcześniej na rynku materiału oraz zastosowanie nowatorskiej techniki wytwarzania. Zaplanowane działania przyczynią się do wzrostu konkurencyjności Wnioskodawcy, zacieśnienie współpracy z jednostką naukową oraz rozwinięcie własnej działalności B+R. Upowszechnienie wyników nastąpi poprzez udział w branżowych konferencjach. Następstwem realizacji projektu będzie wdrożenie wyników prac do własnej działalności Wnioskodawcy tj. rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie na rynek ceramicznych filtrów dyskowych.

 

Wartość projektu: 11 365 813.54 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 833 053.82 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Szybka Ścieżka"

rauschertSzukaj    rauschertTargi    rauschertPrasa    rauschertPolityka Przedsiebiorstwa    rauschertWarunki dostaw i zakupów    rauschertImpressum    rauschertCofnij    rauschertProjektUE